1. pl
  2. en

REGULAMIN SKLEPU

 

I. Warunki ogólne

 

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej www.hooray.pl, umożliwia zakupy za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.hooray.pl jest prowadzony przez firmę:

 

Hooray

ul. Katowicka 49/19, 61-131 Poznań

NIP 5562572230

Regon 366395207

Nr konta 45 1090 1359 0000 0001 3397 3921

 

3. Adres do korespondencji: Katowicka 49/19, 61-131 Poznań

4. Zakup w sklepie internetowym www.hooray.pl oznacza akceptację poniższego regulaminu.

 

II. Składanie i realizacja zamówień

 

1. Zamówienia można składać poprzez dodanie produktu do koszyka i następnie realizacja zamówienia

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych adresowych wraz z adresem e-mail oraz numerem telefonu.

3. Zamówienia, w których podane dane adresowe są niepełne lub nieprawidłowe nie będę realizowane.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Realizacja zamówień wynosi od 5 do 10 dni roboczych.

5. W przypadku, gdy firma Hooray całkowicie lub tymczasowo nie może zrealizować zamówienia z przyczyn leżących po stronie firmy, zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6. Ceny produktów w sklepie internetowym www.hooray.pl, podanymi w złotych polskich.

7. Firma prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową.

8. W przypadku większej ilości zamówień lub braku produktu na magazynie czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

                  

III. Płatności

 

1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia zakupu. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

2. Klient dokonuje płatności za produkty w sklepie, w sposób określony na stronie internetowej, podczas akceptacji zamówienia.

3. Klient dokonuje płatności za zamówione towary przelewem na konto bankowe:

Nr konta: 45 1090 1359 0000 0001 3397 3921

Adres do przelewu: Hooray, Katowicka 49/19, 61-131 Poznań

Realizacja zamówienia następuje, po zaksięgowaniu płatności na koncie firmy

4. Do każdego zamówienia sklep wystawia dowód sprzedaży.

 

 

IV. Dostawa

 

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są przedstawione Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia.

2. Zamówione towary zostaną dostarczone przez Kuriera DPD. Wysyłka kurierem wynosi 1-3 dni robocze

3. W przypadku płatności przelewem, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Paczka jest nadawana po zaksięgowaniu wpłaty na konto

4. Czas dostawy obejmuje czas transportu gotowej przesyłki, nie obejmuje czasu realizacji, który wynosi 5-7 dni roboczych,  a w przypadku spersonalizowanych dekoracji 10 dni roboczych.

 

V. Zwroty i Reklamacje

 

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki bez podania przyczyny zwrotu. Do zwrotu należy dołączyć oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Produkt nie może być w żaden sposób uszkodzony

2. Zwroty zakupionych towarów przyjmowane są pod warunkiem, że nie były one używane, posiadają oryginalne opakowanie i są w komplecie. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane w ciągu 7 dni roboczych na wskazane konto odbiorcy.

3.Zgłoszone reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany pisemnie drogą elektroniczną lub listową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, w ciągu 7 dni, od dnia rozpatrzenia zostanie Klientowi zwrócona należność wraz z kosztami przesyłki.

4.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego w obecności doręczyciela.

5.Sklep pokrywa koszt przesyłek powstałych podczas reklamacji lub błędnej realizacji zamówienia przez sklep.

                      

VI. Dane osobowe

 

1. Klient poprzez złożenie zamówienia w sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, jako niezbędne do realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą

2. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych swoich klientów w celach nie związanych z realizacją zamówienia.

3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy www.hooray.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności:

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone niewłaściwym stosowaniem produktów.

3. Sklep internetowy www.hooray.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

 

Copyright © 2017 Hooray

All rights reserved

OBSERWUJ NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE!

 ZAMÓWIENIA

 OBSŁUGA KLIENTA

Dostawa

Płatności

Kontakt

Regulamin sklepu

WSPÓŁPRACA

Partnerzy